Tuesday, February 14, 2017

Amaran Angin Kencang Dan Laut Bergelora -Jabatan Meteorologi-14/02/2017

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
03:31PM, 14 February 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09
Dikeluarkan pada pukul 03:31PM, 14 Februari 2017
 
AMARAN KATEGORI KEDUA
AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA

SEKSYEN A: UNTUK PERKAPALANI) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA) - Ditingkatkan dari amaran kategori pertama yang dikeluarkan pada pukul 6.06 petang, 09 Februari 2017
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Condore, Reef North, Layang-layang dan Palawan sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Kuching, Reef South, Labuan dan Sulu sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

SEKSYEN B: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA
AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, WP Labuan dan Sabah (Pedalaman, Pantai Barat, Kudat & Sandakan) sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.
Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Dikemaskini pada 14 Februari 2017, jam 03:31PM 
 
SECOND CATEGORY WARNING
WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

SECTION A: FOR SHIPPINGI) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY) - Upgraded from first category warning issued at 6:06 pm, 09th February 2017
Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off Condore, Reef North, Layang-layang and Palawan until Friday, 17th February 2017.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)
Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Samui, Tioman, Bunguran, Kuching, Reef South, Labuan and Sulu until Friday, 17th February 2017.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.

SECTION B: FOR MALAYSIAN WATERS
WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)
Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East of Johore, Sarawak, Labuan FT and Sabah (Interior, West Coast, Kudat & Sandakan) until Friday, 17th February 2017.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.
In addition, the coastal areas of Kelantan, Terengganu, Pahang and East of Johore are vulnerable to sea level rise until Friday, 17th February 2017.
Updated on 14 February 2017, at 03:31PM 
 
Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.137(6)

No comments:

Post a Comment