Monday, July 30, 2012

Caj Pemuliharaan-Jabatan Taman Laut

 Caj Pemuliharaan
Pengunjung-pengunjung ke Taman-taman Laut Malaysia dikehendaki membayar Caj Pemuliharaan. Ini adalah selaras dengan Akta Fi 1951, Perintah Fi (Taman Laut Malaysia) 2003. Hasil dari kutipan merupakan hasil kerajaan yang dimasukkan ke dalam Tabung Amanah Taman Laut dan Rizab Laut yang akan digunakan untuk tujuan pengurusan dan penyelenggaraan Taman-taman Laut bagi menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada pengunjung. Kadar dan kategori adalah seperti berikut:

Rm 5.00 - Dewasa

Rm 2.00 - Kanak-kanak berumur antara 6-12 tahun, mana-mana orang yang berumur 56 tahun ke atas dan orang yang kurang upaya

**Pengecualian diberikan kepada semua penduduk yang bermastautin di pulau-pulau yang dikelilingi oleh Taman Laut.
Source : http://www.dmpm.nre.gov.my/caj-pemuliharaan.html?uweb=jtl