Monday, April 3, 2017

Encik Ali-Melaka

Terima Kasih Dr. Ali kerana menghubungi kami kembali.


Assalamualaikum,Kepada Encik Ali yang menghubungi saya pada 03 April 2017,Mohon berhubung dengan saya kembali.

Terima Kasih.

Thursday, March 9, 2017

AMARAN RIBUT PETIR AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
10:47PM, 08 March 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09
Dikeluarkan pada pukul 10:47PM, 08 Mac 2017
 
AMARAN RIBUT PETIR
AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH

SEKSYEN A: UNTUK PERAIRAN MALAYSIAAMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH-Kemaskini
Ribut petir di perairan Sabah (Kudat & Sandakan) dijangka berterusan sehingga lewat pagi, Khamis, 9 Mac 2017.
Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil.

SEKSYEN B: UNTUK PERKAPALAN
AMARAN RIBUT PETIR MENYELURUH-Kemaskini
Ribut petir di perairan Sulu dijangka berterusan sehingga lewat pagi, Khamis, 9 Mac 2017.
Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 kmsj dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dan berbahaya kepada bot-bot kecil
Dikemaskini pada 08 Mac 2017, jam 10:47PM 
 
THUNDERSTORM WARNING
WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING

SECTION A: FOR MALAYSIAN WATERSWIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING-Updated
Thunderstorms over the waters off Sabah (Kudat & Sandakan) are expected to continue until late morning, Thursday, 9th March 2017.
This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.

SECTION B: FOR SHIPPING
WIDESPREAD THUNDERSTORM WARNING-Updated
Thunderstorms over the waters off Sulu is expected to continue until late morning, Thursday, 9th March 2017.
This condition may cause strong winds up to 50 kmph and rough seas with wave height up to 3.5 metres (11 feet) and dangerous to small boats.
Updated on 08 March 2017, at 10:47PM 
 
Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.137(74)
No. Keluaran: 01No. Pindaan: 01Tarikh Kuatkuasa: 19.08.2016

Thursday, February 16, 2017

MAKLUMAT GEMPA BUMI Dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi pada 04:07 pagi 16 Februari 2017

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Maklumat Gempa Bumi     ( IDM20025 )
04:07 pagi, 16 Februari 2017
JMM/POCGN(O)/BK-27B  
Ruj. Kam: JMM.APL15/442/19 Jld (52e)/(004)
MAKLUMAT GEMPA BUMI
Dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi
pada 04:07 pagi 16 Februari 2017
Maklumat Gempa Bumi
Satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan parameter maklumat berikut:
Waktu Kejadian: 03.47 pagi pada 16 Februari 2017
Koordinat: 5.2 Utara 96.0 Timur
Lokasi: Utaran Sumatera, Indonesia. 84km Tenggara Banda Acheh, Indonesia. 448km Barat Daya Langkawi, Kedah.
Magnitud: 5.6 skala Richter

Penilaian
Tiada ancaman tsunami
Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi tersebut melainkan jika terdapat perkembangan lanjut atau maklumat tambahan.

Tuesday, February 14, 2017

Amaran Angin Kencang Dan Laut Bergelora -Jabatan Meteorologi-14/02/2017

Jabatan Meteorologi Malaysia
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
Strong Wind - Rough Seas Warning     ( IDM20016 )
03:31PM, 14 February 2017

JMM/POCGN(O)/BK-09
Dikeluarkan pada pukul 03:31PM, 14 Februari 2017
 
AMARAN KATEGORI KEDUA
AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA

SEKSYEN A: UNTUK PERKAPALANI) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI KEDUA) - Ditingkatkan dari amaran kategori pertama yang dikeluarkan pada pukul 6.06 petang, 09 Februari 2017
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 50-60 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter (15 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Condore, Reef North, Layang-layang dan Palawan sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri.
II) AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Kuching, Reef South, Labuan dan Sulu sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.

SEKSYEN B: UNTUK PERAIRAN MALAYSIA
AMARAN ANGIN KENCANG DAN LAUT BERGELORA (KATEGORI PERTAMA)
Angin kencang Timur Laut dengan kelajuan 40-50 kmsj dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter (11 kaki) dijangka berlaku di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, WP Labuan dan Sabah (Pedalaman, Pantai Barat, Kudat & Sandakan) sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut.
Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut sehingga Jumaat, 17 Februari 2017.
Dikemaskini pada 14 Februari 2017, jam 03:31PM 
 
SECOND CATEGORY WARNING
WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS

SECTION A: FOR SHIPPINGI) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (SECOND CATEGORY) - Upgraded from first category warning issued at 6:06 pm, 09th February 2017
Strong Northeasterly winds of 50-60 kmph with waves up to 4.5 metres (15 feet) are expected to occur over the waters off Condore, Reef North, Layang-layang and Palawan until Friday, 17th February 2017.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to all shipping and coastal activities including fishing and ferry services.
II) WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)
Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Samui, Tioman, Bunguran, Kuching, Reef South, Labuan and Sulu until Friday, 17th February 2017.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.

SECTION B: FOR MALAYSIAN WATERS
WARNING ON STRONG WINDS AND ROUGH SEAS (FIRST CATEGORY)
Strong Northeasterly winds of 40-50 kmph with waves up to 3.5 metres (11 feet) are expected to occur over the waters off Kelantan, Terengganu, Pahang, East of Johore, Sarawak, Labuan FT and Sabah (Interior, West Coast, Kudat & Sandakan) until Friday, 17th February 2017.
This condition of strong winds and rough seas is dangerous to small crafts, recreational sea activities and sea sports.
In addition, the coastal areas of Kelantan, Terengganu, Pahang and East of Johore are vulnerable to sea level rise until Friday, 17th February 2017.
Updated on 14 February 2017, at 03:31PM 
 
Oleh: Jabatan Meteorologi Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Amaran JMM.RML07/701/03/Jld.137(6)